Ανακοινώσεις

16/09/2022

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου»

09/08/2022

Διατύπωση σοβαρών ενστάσεων επί της Εγκυκλίου Οδηγίας με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18/01-08-2022

26/07/2022

Θεωρήσεις Γεωλογικών Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης – Άρθρο 172 Ν. 4951/2022

25/07/2022

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

24/06/2022

Κοινή Επιστολή Γεωλογικών Συλλόγων ενάντια στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων

16/05/2022

Άμεση ανάγκη προσλήψεων πτυχιούχων Γεωλόγων στη Δημόσια Διοίκηση

09/05/2022

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

23/04/2022

Νόμος 4759/2020: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» και οι αδυναμίες ορθής εφαρμογής του»

15/02/2022

Διαμαρτυρία κατά της υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)