Ανακοινώσεις

23/07/2023

Κοινή επιστολή Γεωλογικών φορέων στο ΤΕΕ, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη θέσπιση γεωλογικών κριτηρίων αξιολόγησης της ενεργότητας των ρηγμάτων

17/07/2023

7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

19/06/2023

Νομική δικαίωση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. – Ακύρωση διακήρυξης λόγω παράλειψης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης

14/06/2023

       Αίτημα για την άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαιότητας εκπόνησης Γεωλογικών μελετών σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας

09/06/2023

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας

29/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10/04/2023

Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα

10/03/2023

Δελτίο τύπου ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού

07/03/2023

Απόψεις των Γεωλογικών Συλλόγων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».