Ανακοινώσεις

10/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10/02/2024

9o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

22/12/2023

ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΠΣ / ΕΠΣ

23/11/2023

Να αποσυρθεί το φορολογικό νομοσχέδιο – όχι στη νέα φοροεπιδρομή στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών

19/11/2023

Επιστολή ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας TEE με αντικείμενο “ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΙ Τ.Π.Σ”.

12/11/2023

Υπόβαθρα για την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στα πλαίσια εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ

13/10/2023

8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

23/07/2023

Κοινή επιστολή Γεωλογικών φορέων στο ΤΕΕ, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη θέσπιση γεωλογικών κριτηρίων αξιολόγησης της ενεργότητας των ρηγμάτων

17/07/2023

7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.