Ανακοινώσεις

10/02/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/02/2024
9o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
22/12/2023
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΠΣ / ΕΠΣ
23/11/2023
Να αποσυρθεί το φορολογικό νομοσχέδιο – όχι στη νέα φοροεπιδρομή στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών
19/11/2023
Επιστολή ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας TEE με αντικείμενο “ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΙ Τ.Π.Σ”.
12/11/2023
Υπόβαθρα για την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στα πλαίσια εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ
13/10/2023
8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Ενημερωτικό Δελτίο

10/02/2024
9o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
13/10/2023
8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
17/07/2023
7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
27/09/2022
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
24/06/2022
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)