Ανακοινώσεις

22/05/2024
10o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
23/04/2024
Θέματα που προκύπτουν σχετικά με την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στο πλαίσιο εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ
03/04/2024
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εκπόνησης ΠΜΓΚ στο πλαίσιο εκπόνησης
Μελετών ΤΠΣ του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»
30/03/2024
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. 2024
12/02/2024
Δελτίο τύπου ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. ενάντια στην παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος και τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης εκπαίδευσης
10/02/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/02/2024
9o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Ενημερωτικό Δελτίο

22/05/2024
10o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
10/02/2024
9o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
13/10/2023
8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
17/07/2023
7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
27/09/2022
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)