Ανακοινώσεις

22/12/2023
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΠΣ / ΕΠΣ
23/11/2023
Να αποσυρθεί το φορολογικό νομοσχέδιο – όχι στη νέα φοροεπιδρομή στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών
19/11/2023
Επιστολή ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας TEE με αντικείμενο “ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΙ Τ.Π.Σ”.
12/11/2023
Υπόβαθρα για την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στα πλαίσια εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ
13/10/2023
8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
23/07/2023
Κοινή επιστολή Γεωλογικών φορέων στο ΤΕΕ, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη θέσπιση γεωλογικών κριτηρίων αξιολόγησης της ενεργότητας των ρηγμάτων
17/07/2023
7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

Ενημερωτικό Δελτίο