Ανακοινώσεις

14/06/2023
       Αίτημα για την άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαιότητας εκπόνησης Γεωλογικών μελετών σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας
09/06/2023
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας
29/05/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
10/03/2023
Δελτίο τύπου ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού
07/03/2023
Απόψεις των Γεωλογικών Συλλόγων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».
09/02/2023
Επίβλεψη Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (Μ.Γ.Κ.) στα πλαίσια εκπόνησης μελετών ΤΠΣ