Ανακοινώσεις

31/07/2019

Παροχή Πληροφοριών για την απευθείας ανάθεση μελετών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ή υποβαθμίζουν το γεωλογικό αντικείμενο

10/07/2019

Σχετικά με την διατύπωση απόψεων του ΣΕΓ για το Σχέδιο Εγκυκλίου: «Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση Γεωλογικών Μελετών

04/07/2019

Παρατηρήσεις – Σχολιασμός ΣΥΝΓΕΜΕ, επί του Προσχεδίου Κανονιστικής Απόφασης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

14/06/2019

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για Γεωλόγους Μελετητές

13/06/2019

Έκφραση Ευαρέσκειας για την Ανάπτυξη και Ελεύθερη Διάθεση του λογισμικού WATREG

06/06/2019

Διατύπωση απόψεων σχετικά με το Σχέδιο Εγκυκλίου: «Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών

06/04/2019

Τακτική Γενική Συνέλευση