Ανακοινώσεις

18/11/2022

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας»

15/11/2022

Δελτίο τύπου – Συλλυπητήρια επιστολή

29/09/2022

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Μελέτη Σύνταξης Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής, Αφετών και Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου»

28/09/2022

Παραλείψεις του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της παραλαβής της Μελέτης Αποκατάστασης αστοχιών, στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης του λόφου Στρέφη

16/09/2022

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου»

09/08/2022

Διατύπωση σοβαρών ενστάσεων επί της Εγκυκλίου Οδηγίας με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18/01-08-2022

26/07/2022

Θεωρήσεις Γεωλογικών Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης – Άρθρο 172 Ν. 4951/2022

25/07/2022

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

24/06/2022

Κοινή Επιστολή Γεωλογικών Συλλόγων ενάντια στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων