Ανακοινώσεις

10/04/2023

Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα

10/03/2023

Δελτίο τύπου ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού

07/03/2023

Απόψεις των Γεωλογικών Συλλόγων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

09/02/2023

Επίβλεψη Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (Μ.Γ.Κ.) στα πλαίσια εκπόνησης μελετών ΤΠΣ

23/01/2023

Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας

11/01/2023

Ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατάργησης της έγκρισης και απαγόρευσης ελέγχου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων

10/01/2023

Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο  Μητρώο Μελετητών την 31.12.2022

23/12/2022

Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

09/12/2022

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών