Παραλείψεις του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της παραλαβής της Μελέτης Αποκατάστασης αστοχιών, στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης του λόφου Στρέφη