Υποχρεωτικότητα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης έναντι του δημοσίου (B2G) – Νέα οικονομικά βάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες & στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)