Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εκπόνησης ΠΜΓΚ στο πλαίσιο εκπόνησης
Μελετών ΤΠΣ του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»