Νομική δικαίωση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. – Ακύρωση διακήρυξης λόγω παράλειψης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης