Ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατάργησης της έγκρισης και απαγόρευσης ελέγχου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων