Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών