Αίτημα συνάντησης επί του θέματος: «Προκαταβολή φόρου επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελετών από Γεωλόγους Μελετητές κατόχους Μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες)»