Κοινή Επιστολή Γεωλογικών Συλλόγων ενάντια στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων