Ψήφισμα ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήραα του νερού