Διαμαρτυρία για τη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στη σύνταξη μελετών των Ειδικών Πολεδομικών Σχεδίων