ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ