Δυνατότητα απόκτησης virtual POS χωρίς μηνιαίο διαχειριστικό κόστος