Αίτημα για κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης των Συλλόγων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018