Παρατηρήσεις – Σχολιασμός ΣΥΝΓΕΜΕ, επί του Προσχεδίου Κανονιστικής Απόφασης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής