Έκφραση Ευαρέσκειας για την Ανάπτυξη και Ελεύθερη Διάθεση του λογισμικού WATREG