Ανακοινώσεις

23/07/2023
Κοινή επιστολή Γεωλογικών φορέων στο ΤΕΕ, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη θέσπιση γεωλογικών κριτηρίων αξιολόγησης της ενεργότητας των ρηγμάτων
17/07/2023
7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
19/06/2023
Νομική δικαίωση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. – Ακύρωση διακήρυξης λόγω παράλειψης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης
14/06/2023
       Αίτημα για την άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαιότητας εκπόνησης Γεωλογικών μελετών σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας
09/06/2023
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας
29/05/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα

Ενημερωτικό Δελτίο

17/07/2023
7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
27/09/2022
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
24/06/2022
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
14/04/2022
2o Ενημερωτικό Δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας
11/03/2022
1ο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ