Ανακοινώσεις

29/05/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
10/03/2023
Δελτίο τύπου ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού
07/03/2023
Απόψεις των Γεωλογικών Συλλόγων επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».
09/02/2023
Επίβλεψη Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (Μ.Γ.Κ.) στα πλαίσια εκπόνησης μελετών ΤΠΣ
23/01/2023
Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας
11/01/2023
Ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατάργησης της έγκρισης και απαγόρευσης ελέγχου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων

Ενημερωτικό Δελτίο

10/04/2023
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές Πάσχα
23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
27/09/2022
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
24/06/2022
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
14/04/2022
2o Ενημερωτικό Δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας
11/03/2022
1ο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ