Το νέο καταστατικό του Συνδέσμου, που ψηφίστηκε στην καταστατική συνεδρίαση της 23 Μαΐου 2007, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1176/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Καταστατικό Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας