Οι παρακάτω συνάδελφοι χρημάτισαν πρόεδροι του ΣΥΝΓΕΜ από το 1993 μέχρι σήμερα:

Σταυρόπουλος Ξενοφών
Βελισσαρίου Αναστάσιος
Αλεξιάδου Μαρία Χαρά
Αργυρίου Δημήτρης
Σαραντάκος Παναγιώτης