Ανακοινώσεις

23/11/2022
Αίτημα συνάντησης επί του θέματος: «Προκαταβολή φόρου επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελετών από Γεωλόγους Μελετητές κατόχους Μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες)»
18/11/2022
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας»
15/11/2022
Δελτίο τύπου – Συλλυπητήρια επιστολή
29/09/2022
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Μελέτη Σύνταξης Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Αργαλαστής, Αφετών και Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου»
28/09/2022
Παραλείψεις του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια της παραλαβής της Μελέτης Αποκατάστασης αστοχιών, στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης του λόφου Στρέφη
16/09/2022
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου»
09/08/2022
Διατύπωση σοβαρών ενστάσεων επί της Εγκυκλίου Οδηγίας με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18/01-08-2022

Ενημερωτικό Δελτίο