Ανακοινώσεις

23/01/2023
Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας
11/01/2023
Ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατάργησης της έγκρισης και απαγόρευσης ελέγχου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων
10/01/2023
Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο  Μητρώο Μελετητών την 31.12.2022
23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
09/12/2022
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
23/11/2022
Αίτημα συνάντησης επί του θέματος: «Προκαταβολή φόρου επί της αμοιβής για την εκπόνηση μελετών από Γεωλόγους Μελετητές κατόχους Μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες)»
18/11/2022
Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας»

Ενημερωτικό Δελτίο

23/12/2022
Ενημερωτικό δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας- Ευχές ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
27/09/2022
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
24/06/2022
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.)
14/04/2022
2o Ενημερωτικό Δελτίο Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας
11/03/2022
1ο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ